Gratis juridische bijstand & advies

Gemeente aansprakelijk stellen

Je hebt recht op een schadevergoeding, wanneer je letsel hebt door toedoen van een ander. Als je als verkeersdeelnemer letselschade hebt, moet je bewijzen dat dit is gebeurd door toedoen van een medeweggebruiker(s). Hetzelfde geldt wanneer je als werknemer een bedrijfsongeval hebt gehad. Het is van belang dat de werkgever tekortgeschoten is in de veiligheidsverplichtingen. In deze blog zullen wij toelichten wanneer en of de gemeente aansprakelijk is voor jouw letsel.

Ongeval

Wat als je ten val bent gekomen door een gat in de weg, een loszittende stoeptegel of een niet goed gesloten putdeksel? In dit geval is de gemeente (wegbeheerder) aansprakelijk, maar het kan heel lastig zijn om dit te bewijzen. Dat er op bospaden gaten en uitstekende voorwerpen voorkomen wordt gezien als vanzelfsprekend, dit is bijvoorbeeld niet het geval in een stadscentrum of woonwijk. Jij moet in situaties als deze aantonen dat je slachtoffer bent geworden van een gebrekkige situatie op de openbare weg.

Aansprakelijk stellen

Het is de taak van de gemeente dat de weg goed onderhouden en veilig is. Om de aansprakelijkheid vast te stellen moet je aantonen dat de gemeente tekort is geschoten in het onderhoud. Ook is het een plicht van de gemeente dat zij actie ondernemen na vaststellen van een ‘gevaarlijke’ situatie. Bij een uitstekende of verzakte tegel is bepaald dat een aantoonbaar hoogteverschil (vuistregel is 4 centimeter) aanleiding kan zijn om de gemeente aansprakelijk te stellen. Wij raden daarom ook aan om een foto te maken van de situatie als bewijs. Tip: gebruik hiervoor een voorwerp, zoals een (bank)pasje of muntstuk, om de hoogte aan te duiden.

Gemeente verantwoordelijk

Het is de verantwoording van de gemeente dat zij de wegen gangbaar maken en zo houden voor weggebruikers. Wanneer je als fietser of voetganger valt doordat slechte paden of potentieel gevaarlijke situaties niet zichtbaar zijn door bladeren of sneeuw, dan kan je de gemeente aansprakelijk stellen hiervoor. Hierbij moet je óók rekening houden dat de gemeente tijd en ruimte geboden is, om jou bewust te maken van de onveilige situatie of om het te herstellen.

Wij helpen je graag

Wanneer je de gemeente aansprakelijk wil stellen, zal er altijd gekeken worden naar enige verantwoordelijkheid van jou als slachtoffer. Je moet er in zekere mate van uitgaan dat er oneffenheden voorkomen op de openbare weg. Dit betekent echter niet dat de gemeente zich hierachter kan verschuilen. Het lastige traject van aansprakelijk stellen en het berekenen van de letselschade kan ingewikkeld en slepend zijn, terwijl je het al moeilijk genoeg hebt met je herstel. Fidelis Letselschade heeft veel ervaring met het aansprakelijk stellen van gemeenten en het regelen van schadevergoedingen.

Wil je kosteloos juridische bijstand en een vergoeding krijgen waar je recht op hebt? Neem dan vrijblijvend contact op!

Vertel je verhaal via Whatsapp