Gratis juridische bijstand & advies

Stappenplan

Fidelis Letselschade regelt gratis voor u een schadevergoeding. Wat wij precies voor u doen leest in ons stappenplan:

Intake van uw zaak

Zodra u contact opneemt met Fidelis maken we samen een afspraak voor een telefoongesprek. Wij beoordelen tijdens of na afloop van dit gesprek of wij u kunnen helpen. Is dat het geval, dan nemen we de zaak aan en sturen wij u een opdrachtbevestiging.

Aansprakelijk stellen en voorschotten

Nu de zaak is aangenomen, stelt Fidelis de (verzekeraar van) uw tegenpartij aansprakelijk. Die beoordeelt vervolgens of zij de aansprakelijkheid erkent. Doen ze dat niet, dan blijft Fidelis met meer argumenten aandringen.

Erkent de tegenpartij de aansprakelijkheid, dan stelt Fidelis uw schade vast. Ook kunnen we al zo snel mogelijk een voorschot op de schadevergoeding regelen, voor kosten die u al hebt gemaakt of schade die u al heeft geleden ten gevolge van uw ongeval.

Bij u op bezoek

Om een goed beeld te krijgen van uw schade, komen wij bij u op bezoek. Dat kan bij u thuis, op uw werk of op een ander door u gekozen adres, waar dan ook in Nederland. Tijdens dit gesprek bespreken we onder meer de gevolgen van uw ongeval en uw opgelopen schade.

Hoe groot is uw schade

Fidelis gaat nu onderzoeken welke en hoeveel schade vergoed moet worden. We kijken daarbij eerst naar uw medische klachten, daarna naar wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld uw werk (inkomen), het huishouden, de zelfwerkzaamheid (bijv. onderhoud van woning en tuin) en hobby’s.

Aan de hand van de schade van dat moment regelt Fidelis een voorschot op de uiteindelijk te betalen schadevergoeding bij (de verzekeraar van) uw tegenpartij.

Afronding en uitbetaling

Zodra we de zaak kunnen afronden, zal Fidelis in overleg met u een regelingsvoorstel voorleggen aan (de verzekeraar van) uw tegenpartij. Hierbij houden we rekening met gevolgen die nu, maar ook eventueel in de toekomst, voor u spelen. De onderhandelingen met de tegenpartij worden volledig door Fidelis gevoerd. Uiteindelijk wordt de schadevergoeding uitbetaald.

 

Meer weten over onze gratis hulp? Neem dan contact met ons op.

Kijk op onze ongevallenpagina voor meer informatie over uw ongeval of letsel.

Vertel je verhaal via Whatsapp