Gratis juridische bijstand & advies

Letselschade

Letselschade is letterlijk: ‘Lichamelijk of geestelijk letsel dat door een ander is veroorzaakt en kan leiden tot materiële- en immateriële (smartengeld) schadevergoeding.’ Eenvoudig gesteld gaat het om schade aan de mens.

Bij letsel denk je snel aan verwondingen die zichtbaar zijn voor anderen, zoals een brandwond of een gebroken been. Maar u kunt geveld worden door zowel lichamelijk als geestelijk letsel. Dit houdt in dat het niet vanzelfsprekend is dat een letsel zichtbaar is van buitenaf. Denk bijvoorbeeld ook aan een whiplash of psychisch letsel.

Letselschade komt voor vergoeding in aanmerking wanneer hiervoor iemand anders aansprakelijk is, zoals een automobilist, een werkgever, een behandelend arts/ziekenhuis of een producent. Fidelis richt zich op schade veroorzaakt door een derde. Dieren kunnen ook de oorzaak zijn voor het letsel dat u heeft opgelopen, zoals een hondenbeet. In dit geval is de eigenaar of bezitter van de hond aansprakelijk. Maar producten die gebreken vertonen kunnen ook de oorzaak zijn voor letselschade.

De gevolgen van letselschade kunnen uiteenlopen en ingrijpend zijn. Het kan zijn dat u niet meer in staat bent om te werken. Dit houdt in dat u achteruitgaat in uw inkomen en kan uiteindelijk leiden tot grote financiële gevolgen. Ook als u door uw letsel het huishouden niet meer kunt uitvoeren of het onderhoud van uw tuin of woning meer kan verzorgen, kunnen er grootschalige nadelige gevolgen optreden. Daarnaast kunnen er schadeposten onstaan die op het eerste oog niet direct zichtbaar zijn. Fidelis helpt erbij om ook deze schade in kaart te brengen.

Wat doen wij?

Is iemand anders aansprakelijk voor het letsel dat u heeft opgelopen, dan beoordeelt Fidelis of u recht hebt op een schadevergoeding.  Fidelis Letselschade zorgt ervoor dat uw belangen zo goed mogelijk worden behartigd en dat u zo weinig mogelijk belast wordt met het schaderegelingstraject. Wij zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op hebt.

Vertel je verhaal via Whatsapp