Gratis juridische bijstand & advies

Privacy Statement

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Fidelis Letselschade. In deze verklaring verschaft Fidelis Letselschade informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de dienstverlening en website van Fidelis Letselschade. Fidelis Letselschade gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 juni 2018. Bij wijzigingen wordt u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Fidelis Letselschade verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten, het gebruik van de app en/of het bezoeken van onze websites.

Door het aanmaken van een profiel, afnemen van onze diensten en/of producten, het gebruiken van de app en/of het bezoeken van onze website geeft u toestemming aan Fidelis Letselschade om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Fidelis Letselschade is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren van ook om altijd de privacy statement van de betreffende site te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens

Fidelis Letselschade, gevestigd aan Zwedenlaan 18 te Assen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65077040, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Fidelis Letselschade
Doctor Nassaulaan 10
9401 HK Assen

https://www.fidelisletselschade.nl/
fidelis@iletsel.nl
0592 – 76 91 37

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fidelis Letselschade verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Websitebezoekers

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Cookies (zie paragraaf ‘Cookies die wij gebruiken’)
 • Gegevens contactformulieren (naam, e-mailadres, telefoonnummer, inhoud)

Cliëntgegevens

 • Volledige naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats
 • Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
 • BSN
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Bankrekeningnummer(s)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fidelis@iletsel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Medische gegevens

Om onze dienst uit te kunnen voeren, hebben wij in enig moment in uw letselschadezaak uw medische gegevens nodig. Deze gegevens gebruiken wij bij het volledig in kaart brengen van uw schade en daarmee komen we uiteindelijk tot een schadevergoeding. Wij zijn ons bewust van de gevoeligheid en persoonlijkheid van deze gegevens. Om uw medische gegevens te kunnen verkrijgen, hebben wij van u een medische machtiging nodig, die door u wordt ondertekend. Zonder uw toestemming kunnen en mogen wij niet beschikken over uw medische informatie. Uw medische informatie mag enkel worden ingezien door medewerkers van Fidelis Letselschade of door andere gemachtigde derden. Denk daarbij aan een medisch adviseur, die een medisch advies zal uitbrengen, en de wederpartij, die op de hoogte dient ze zijn van uw medische informatie. Fidelis Letselschade verplicht zich eraan zo voorzichtig als mogelijk om te gaan met uw medische informatie en deze niet te delen met ongemachtigde personen of partijen. Wanneer dit onverhoopt wel gebeurt, nemen wij daarover contact met u op. Medische informatie wordt door ons bewaard en gedeeld volgens de daarvoor geldelde wettelijke richtlijnen. Heeft u een klacht of staat er een feitelijke onjuistheid in uw medische informatie, neem dan contact met ons op via fidelis@iletsel.nl.     

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fidelis Letselschade verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Fidelis Letselschade analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.
 • Fidelis Letselschade gebruikt uw persoonsgegevens voor correspondentie met u als cliënt, de wederpartij, onze medisch adviseur, onze arbeidsdeskundigen en onze juridisch adviseurs, met als doel het informeren van betreffende partij over zaken met betrekking tot uw letselschadezaak.
 • Het rekeningnummer gebruiken wij om de aan u toekomende vergoedingen uit te (laten) keren.
 • Uw letselschade in kaart brengen
 • Het opvragen van medische informatie ten behoeve van uw letselschadezaak.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Fidelis Letselschade de bovenstaande gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan Fidelis Letselschade is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Fidelis Letselschade te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt, is het helaas niet mogelijk om een overeenkomst met Fidelis Letselschade aan te gaan.


Geautomatiseerde besluitvorming
Fidelis Letselschade neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fidelis Letselschade) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fidelis Letselschade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden opgeslagen voor een wettelijk verplichte periode van tien jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen cliënt en Fidelis Letselschade.

Fidelis Letselschade kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Fidelis Letselschade verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.


Delen van persoonsgegevens met derden
Fidelis Letselschade deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fidelis Letselschade blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Fidelis Letselschade uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fidelis Letselschade gebruikt functionele cookies, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Fidelis Letselschade gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Fidelis Letselschade maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze AdWords advertenties bij de Google zoekresultaten zijn en hoe onze bezoekers de website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe uw geanonimiseerde IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics nalezen. Fidelis Letselschade heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan Fidelis Letselschade te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te bieden. Deze informatie kan door Google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer Google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. Fidelis Letselschade heeft hier geen enkele invloed op.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om content en advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor onze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookie overzicht

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum
wp-settings-time-xxx WordPress Past de weergave- en beheerdersinterface en mogelijk ook de hoofdsite-interface voor gebruikers aan. 8 maanden
_ga Google Analytics Geeft aan unieke gebruikers een willekeurig gekozen ID om gebruikers-, sessie- en campagne data bij te houden 2 jaar
_gid Google Analytics Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag
_gat Google Analytics Wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die door Google wordt geregistreerd op website met een hoog bezoekersaantal te beperken. Sessie
_hjIncludedInSample Hotjar Wordt gebruikt voor het programma Hotjar om gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Sessie
__zlcmid Zopim Wordt gebruikt voor het chatprogramma Zopim om vertrouw webverkeer te identificeren. 1 jaar


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fidelis Letselschade neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via fidelis@iletsel.nl.

 

Doorgifte buiten de EU

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Fidelis Letselschade zal bij doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fidelis Letselschade en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fidelis@iletsel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Fidelis Letselschade wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Vertel je verhaal via Whatsapp