Gratis juridische bijstand & advies

Loonschade werkgevers (loonregres)

Wat is loonregres?

Uw werknemer is door een ongeval, waar een ander dan uw werknemer aansprakelijk voor is, (tijdelijk) arbeidsongeschikt geraakt. Dan kan dit leiden tot ‘loonschade’ voor de werkgever.
Deze loonschade ontstaat onder andere omdat u als werkgever de wettelijke plicht heeft het salaris twee jaar lang door te betalen. Wat wellicht voor veel werkgevers én werknemers onbekend is, is het regresrecht voor werkgevers. Dit betekent dat loonschade verhaalt kan worden bij de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval.

Wat kunt u verhalen?

Het (gedeeltelijk) wegvallen van een werknemer kan, naast het doorbetalen van het loon, nog veel meer kosten met zich meebrengen. Hieronder ziet u een overzicht van kosten en uitgaven die verhaalbaar zijn bij de wederpartij.

  • kosten van het inschakelen van een arbodienst,
  • de wettelijke rente,
  • kosten om de werkplek aan te passen,
  • kosten voor omscholing of bijscholing,
  • kosten van het inschakelen van een re-integratiebureau,
  • het netto loon gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid,
  • revalidatiekosten,
  • (overige) administratiekosten, zoals het opstellen van een plan van aanpak


Wat doen wij voor u?

Onze letselschade-experts nemen graag de tijd om uw verhaal aan te horen. Aan de hand van het ongeval en letsel(schade) beoordeeld Fidelis Letselschade het recht op een schadevergoeding en/of loonregres. Wij stellen de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk en tonen het causale verband tussen het ongeval en de loonschade aan. Daarnaast verricht Fidelis Letselschade de berekening van het loonregres en verhalen wij de loonschade. Wij adviseren om de belangen van werkgever en slachtoffer gezamenlijk door ons te laten behartigen. Dit voorkomt overlap en onnodige discussie tussen meerdere partijen. Ons doel is dat de werknemer zich volledig kan richten op het herstel en u de focus kunt leggen op de dagelijkse werkzaamheden.

Waarom Fidelis Letselschade?

Fidelis Letselschade is een ervaren letselschadebureau als het gaat om het verhalen van een vergoeding van letselschade, waar onze cliënten recht op hebben. Onze bijstand is volledig kosteloos voor zowel werknemers als werkgevers, na een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is.

Neem contact met ons op door te bellen naar 0592 – 769 137 of vertel je verhaal hier. Wij helpen u graag!

Vertel je verhaal via Whatsapp