Gratis juridische bijstand & advies

Is de veroorzaker van uw verkeersongeval onbekend?

leestijd: 3 minuten

 

Het Waarborgfonds Motorverkeer

Heeft u letselschade na een ongeval waar een motorrijtuig bij betrokken is? En heeft u geen kenteken genoteerd of u weet niet wie het ongeval heeft veroorzaakt? Dan kan u alsnog recht hebben op een schadevergoeding. In plaats van de wederpartij aansprakelijk te stellen, kan het Waarborgfonds Motorverkeer uitkomst bieden. Eén van de voorwaarden hiervoor moet zijn dat het motorvoertuig: 

  • Onbekend is gebleven; 
  • wel bekend is, maar niet verzekerd; 
  • wel bekend is, maar gestolen; 
  • wel verzekerd is, maar de verzekeraar is failliet; 
  • is vrijgesteld van verzekeringsplicht. 

Het Waarborgfonds Motorrijtuigen is een fonds dat wordt gefinancierd door alle verzekeringsmaatschappijen die een verzekering aanbieden voor gemotoriseerde voertuigen. Ze vergoeden zowel alle letselschade als materiële schade. Een kleine kanttekening is dat u voor materiële schade een eigen risico van 250,- betaald. Daarnaast hanteert het Waarborgfonds een wettelijke verjaringstermijn van 3 jaar, vanaf het moment van het ongeval. 

Omdat de kosten zoals wij die moeten maken om uw dossier te behandelen, worden meegenomen als een extra schadepost van uw letselschade, kunnen wij u kosteloos bijstaan. Letselschadezaken zijn vaak complexer dan vooraf wordt gedacht, zeker in het geval de veroorzaker van het ongeval niet bekend is. Om de vergoeding te krijgen waar u recht op heeft is het raadzaam om uw belangen te laten behartigen door een letselschade-expert. 

Wat u moet doen 

Om uw letselschade te verhalen via het Waarborgfonds Motorverkeer is het belangrijk dat er aan een aantal belangrijke voorwaarden voldaan wordt. Wij hebben deze voor u op een rij gezet: 

  1. Doe aangifte bij de politie 

Doorrijden na een aanrijding wordt volgens de wegenverkeerswet gezien als een strafbaar feit. Daarom moet er altijd zo spoedig mogelijk aangifte gedaan worden bij de politie (uiterlijk binnen 14 dagen). Door het ongeval bij de politie te melden en aangifte te doen, kan een politierapport

opgesteld worden. 

  1. Neem contact op met uw huisarts 

Naast een politierapport, is een medisch dossier ook essentieel. Door uw huisarts te consulteren of naar het ziekenhuis te gaan, wordt er namelijk een medisch dossier aangemaakt. 

  1. Zijn er getuigen? 

Weet u of iemand anders wie de veroorzaker van het ongeval is? Noteer dan direct het kenteken of kenmerken van het motorvoertuig. Tevens indien mogelijk de namen, adressen, telefoonnummer svan degene die het ongeval hebben zien gebeuren.Tevens kunt u via sociale media een oproep plaatsen, om getuigen of de veroorzaker te vinden. 

  1. ‘Wie eist, bewijst’ 

Documentatie van het ongeval is heel waardevol en argumenten kan je versterken door bewijsmateriaal. Verzamel bijvoorbeeld zoveel mogelijk foto’s van het ongeval. Denk hierbij aan foto’s of ander (beeld)materiaal van de (verkeers)situatie, het letsel, materiële schade of sporen. 

Wat doen wij voor u? 

Wij begrijpen heel goed dat er veel op u afkomt na een ongeval. Zeker als de veroorzaker niet bekend is. Fidelis Letselschade heeft veel ervaring met het verhalen van letselschade na een ongeval, ook met deze specifieke letselschadezaken. 

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen door te bellen of een WhatsApp-bericht te sturen naar 0592 – 769 137. Onze letselschade-experts nemen graag de tijd om uw verhaal aan te horen en te helpen bij het krijgen van een schadevergoeding waar u recht op heeft. 

Daarnaast kunt u op onze website binnen 3 minuten een indicatie krijgen van uw letselschade door de berekening te doen.

Vertel je verhaal via Whatsapp