Gratis juridische bijstand & advies

Bedrijfsongeval

Heeft u een ongeval gehad op uw werk? Dan noemen we dat letselschade bedrijfsongeval en dan zou uw werkgever daarvoor aansprakelijk kunnen worden gesteld. De werkgever zal dan moeten aantonen dat hij niet tekortgeschoten is in zijn veiligheidsverplichting jegens u als werknemer. Is er bijvoorbeeld onvoldoende (werk)instructie gegeven of was er een defect aan een machine waardoor een letsel bedrijfsongeval is ontstaan? In dat soort gevallen gaat Fidelis beoordelen of u via de verzekering van de werkgever in aanmerking komt voor een schadevergoeding.

Gratis hulp? Neem contact op!

Letselschade Bedrijfsongeval

Letselschade bedrijfsongeval komt voor vergoeding in aanmerking wanneer hiervoor iemand anders aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval. Mocht u als uitzendkracht, aan het werk zijn, dan is meestal de directe opdrachtgever van het werk (de materieel werkgever) verantwoordelijk voor de bij u ontstane schade. De gevolgen van letselschade door een bedrijfsongeval kunnen uiteenlopen en ingrijpend zijn. Het kan zijn dat u niet meer in staat bent om te werken. Dit houdt in dat u achteruitgaat in uw inkomen en kan uiteindelijk leiden tot grote financiële gevolgen. Ook als u door uw letsel het huishouden niet meer kunt uitvoeren of het onderhoud van uw tuin of woning meer kan verzorgen, kunnen er grootschalige nadelige gevolgen optreden.

Op basis van een telefonisch intakegesprek beoordeelt Fidelis Letselschade of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Fidelis komt waar dan ook in Nederland bij u langs om u en uw zaak te leren kennen. Wij brengen uw schade in kaart. Daarna probeert Fidelis zo snel mogelijk een voorschot of de schadevergoeding te laten uitbetalen.

 

Vertel je verhaal via Whatsapp