Gratis juridische bijstand & advies

letselschade fietser – motorvoertuig

Aanrijding door een motorvoertuig
Letselschade fietser – motorvoertuig? Heeft u als fietser letsel opgelopen en is dit de schuld van de bestuurder van een motorvoertuig of is het ongeval mede of in belangrijke mate door uzelf veroorzaakt dan valt uw ongeval onder artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW). Onder motorvoertuigen vallen auto’s, bussen, vrachtwagens, tractors, motoren en scooters, maar bijvoorbeeld ook elektrische fietsen en scootmobielen. De eigenaar c.q. diens aansprakelijkheidsverzekeraar is bij wet verplicht ten minste 50% van de veroorzaakte schade te vergoeden als er geen overmacht aannemelijk kan worden gemaakt. Voor de resterende 50% zal moeten worden gekeken naar eventuele fouten, die hebben bijgedragen tot het ontstaan van het ongeval.

Wanneer het slachtoffer jonger dan 14 jaar is, dan is de eigenaar van het voertuig altijd voor 100% aansprakelijk en hij of zij moet alle schade vergoeden. Wij helpen u bij het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van het ongeval en zorgen voor een passende schadevergoeding.

Aanrijding door een tram
Al valt een tram niet onder de wettelijke definitie van een motorvoertuig, toch wordt bij ongevallen waarbij een tram en een fietser betrokken zijn geweest teruggegrepen op artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Voor een trambestuurder geldt dezelfde zware verantwoordelijkheid voor zijn of haar rijgedrag als een bestuuder van een motorvoertuig. De bewijslast ligt dan op de bestuurder van de tram.

Doorrijden na ongeval bij letselschade fietser

Bent u op wat voor manier dan ook aangereden door een motorvoertuig, is de veroorzaker doorgereden en weet u niet wie hij of zij is? Dan kunt u alsnog een schadevergoeding krijgen. Voor dit soort gevallen kan het Waarborgfonds Motorverkeer een uitkomst zijn. Het is belangrijk om zo kort mogelijk na het ongeval de politie in te schakelen en een proces verbaal te vragen. Dat is een strenge eis van het Waarborgfonds. Zorg daarnaast voor zo veel mogelijk bewijs dat er een motorvoertuig bij het ongeval betrokken is geweest. Denk aan getuigenverklaringen of laksporen aan uw eigen vervoermiddel.
Onverzekerde veroorzaker
Ondanks dat het in Nederland verplicht is om een aansprakelijkheidsverzekering voor je motorvoertuig af te sluiten, zijn er soms mensen die na een ongeval niet verzekerd blijken te zijn. Om ervoor te zorgen dat slachtoffers van verkeersongevallen daar niet de dupe van worden, kan er een beroep worden gedaan op het Waarborgfonds Motorverkeer. De schadevergoeding zal vanuit dit fonds betaald worden. Daar is overigens wel een proces verbaal van de politie voor nodig. Het Waarborgfonds zal de schade zelf verhalen op de aansprakelijke partij.

 

Vertel je verhaal via Whatsapp