Gratis juridische bijstand & advies

Letselschade na aanrijding verkeersongeval

Letselschade na aanrijding? Bent u als bestuurder van een motorvoertuig betrokken bij een ongeval en was dat niet uw schuld, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De schuldvraag is bij dit soort verkeersongevallen een essentiële factor. Deze bepaalt namelijk welk deel (percentage) van de schade van het slachtoffer vergoed wordt. Bij volledige aansprakelijkheid van de veroorzaker krijgt u alle geleden schade vergoed. Bij gedeeltelijke aansprakelijkheid (bijvoorbeeld 50%) krijgt u de helft van de geleden schade vergoed. Dat is niet alleen de materiële schade, zoals aan uw auto, maar ook eventueel lichamelijk of geestelijk letsel.

Aanrijding door een tram
Bent u als bestuurder van bijvoorbeeld een auto of scooter betrokken bij een aanrijding met een tram? Dan is het belangrijk om te onderzoeken wie er schuld had aan het ongeval. Het kan zijn dat de trambestuurder volledige schuld heeft aan het ongeval, maar ook dat er door beide kanten fouten zijn gemaakt. Zo kan er sprake zijn van ongelijk verdeelde aansprakelijkheid, bijvoorbeeld 80% voor de trambestuurder en 20% voor u.

Doorrijden na ongeval
Bent u op wat voor manier dan ook aangereden door een motorvoertuig, is de veroorzaker doorgereden en weet u niet wie hij of zij is? Dan kunt u alsnog een schadevergoeding krijgen. Voor dit soort gevallen kan het Waarborgfonds Motorverkeer een uitkomst zijn. Het is belangrijk om zo kort mogelijk na het ongeval de politie in te schakelen en een proces verbaal te vragen. Dat is een strenge eis van het Waarborgfonds. Zorg daarnaast voor zo veel mogelijk bewijs dat er een motorvoertuig bij het ongeval betrokken is geweest. Denk aan getuigenverklaringen of laksporen aan uw eigen vervoermiddel.

Schadevergoeding na aanrijding met een onverzekerde veroorzaker

Ondanks dat het in Nederland verplicht is om een aansprakelijkheidsverzekering voor je motorvoertuig af te sluiten, zijn er soms mensen die na een ongeval niet verzekerd blijken te zijn. Om ervoor te zorgen dat slachtoffers van verkeersongevallen daar niet de dupe van worden, kan er een beroep worden gedaan op het Waarborgfonds Motorverkeer. De schadevergoeding zal vanuit dit fonds betaald worden. Daar is overigens wel een proces verbaal van de politie voor nodig. Het Waarborgfonds zal de schade zelf verhalen op de aansprakelijke partij.

Fidelis staat u volledig kosteloos bij, zodat u met zo min mogelijk zorgen krijgt waar u recht op hebt.

Vertel je verhaal via Whatsapp