Gratis juridische bijstand & advies

Wat is smartengeld

Bij een letselschadezaak komt de term ‘smartengeld’ in vrijwel alle gevallen voor. Smartengeld is namelijk de vergoeding voor immateriële schade, wat ook gezien kan worden als leed, pijn en gederfde levensvreugde als gevolg van een ongeluk. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:
– Niet meer (volledig) kunnen uitvoeren van een sport, hobby of beroep
– Ervaren van pijn tijdens en/of na een ongeval
– Psychische klachten of angstgevoelens
– Moeten laten varen van dromen of ambities

Smartengeld bestaat uit alle niet zichtbare schade, dat maakt het complex om te vertalen naar een vergoeding. Dit komt mede omdat een vergoeding pas kan worden vastgesteld als het letsel is genezen of als er geen verbetering meer mogelijk is. Naast juridische deskundigheid is medische kennis van zaken belangrijk om de hoogte vast te stellen van smartengeld. Binnen Fidelis Letselschade is meer dan 25 jaar ervaring met het inschatten en berekenen van smartengeld. Wil je weten op hoeveel jij recht hebt? Doe de berekening hier of bel ons via 0592 – 769 137

Vertel je verhaal via Whatsapp