Gratis juridische bijstand & advies

Bedankt

 

U heeft recht op minimaal: {U heeft recht op minimaal: (Prijs):39.2}

Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over uw letselschade nemen wij geheel kosteloos en vrijblijvend contact met u op om de schade in kaart te brengen.

Het bovenstaande bedrag is een eerste ruwe schatting van de minimale schadevergoeding die u mogelijk toekomt op basis van de door u ingevulde gegevens. In het geval van een (gedeeltelijke) erkenning van de aansprakelijkheid door uw wederpartij kan Fidelis Letselschade voor u beginnen met het realiseren van deze vergoeding van uw schade. Fidelis Letselschade zet zich maximaal in om een zo rechtvaardig mogelijke schadevergoeding voor haar cliënten te regelen. Meer informatie over de werkwijze van Fidelis Letselschade.

Smartengeld

Naast een materiële schadevergoeding komt u vrijwel zeker ook in aanmerking voor smartengeld. Het berekenen van de hoogte van smartengeld is een complexe zaak die pas plaatsvindt tijdens de behandeling van uw letselschadezaak. Daarvoor hebben wij eerst een compleet beeld van uw schade nodig. Om deze reden is het voor ons niet mogelijk om uw smartengeld te berekenen.

Meer informatie over smartengeld

Aan de uitkomsten van deze of andere berekeningen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Vertel je verhaal via Whatsapp