Gratis juridische bijstand & advies

Busongeluk

Heeft u een busongeluk gehad? Letselschade opgelopen? Wij regelen helemaal gratis een schadevergoeding.
Weten hoe? Of gebruikmaken van onze gratis juridische hulp? Neem dan contact op!

Waarvoor krijg ik schadevergoeding?

Kort gezegd krijgt u een schadevergoeding voor alle negatieve gevolgen van het ongeluk. Dat kunnen medische kosten of schade aan bezittingen zijn, maar ook kunt u geld krijgen voor het missen van werk- en schooldagen, hulp in het huishouden en psychisch letsel. Wij kunnen u precies vertellen waarvoor u geld krijgt en hoe hoog de schadevergoeding kan zijn. Elke zaak is anders, wij geven u graag advies op maat.

Meer lezen over smartengeld.

Vervoerder is aansprakelijk

Bij een busongeval is de busmaatschappij aansprakelijk. Dat betekent dat de verzekeraar van het busbedrijf de schadevergoeding moet betalen. Het kan erg lastig zijn om zelf een eerlijke schadevergoeding te regelen met een busbedrijf. Wij nemen die taak gratis op ons en zullen altijd het maximale geldbedrag voor u proberen te krijgen.

Wij weten waar u recht op heeft. Neem contact met ons op voor onze gratis juridische hulp.

Busongeluk als passagier

Maakt de bus een noodstop en valt u? Of krijgt de chauffeur een busongeluk en loopt u daarbij letsel op? Het is erg goed mogelijk dat u daarvoor een schadevergoeding krijgt. Wij zoeken dat voor u uit. In principe is de busmaatschappij aansprakelijk en moet aan u een schadevergoeding betalen. Maar hoe weet je of je een eerlijke schadevergoeding krijgt? Laat ons dat helemaal gratis voor u regelen.

Neem vandaag nog contact op.

Busongeluk als automobilist

Bussen, auto’s en andere motorvoertuigen vallen bij ongelukken allemaal in dezelfde categorie. Belangrijk is om aan te tonen wie schuld heeft aan het ongeluk. Die persoon moet aan het slachtoffer een schadevergoeding betalen. Eigenaren van motorvoertuigen zijn verplicht om een verzekering af te sluiten tegen ongelukken en daarom betaalt in de praktijk een verzekeringsmaatschappij uiteindelijk de schadevergoeding.

Is er sprake van gedeelde schuld? Dan kunt u alsnog een schadevergoeding krijgen. Wij leggen graag uit hoe dat werkt. Neem contact met ons op voor meer informatie en onze gratis juridische hulp.

Busongeluk als fietser of voetganger

Als fietser of voetganger krijgt u minimaal de helft van alle schade bij een busongeluk vergoed. Voor de wet geldt u als kwetsbare verkeersdeelnemer ten opzichte van de bus. Daarna kijken we naar de schuldvraag. Wij zoeken alles precies voor u uit en zorgen dat u de schadevergoeding krijgt die u verdient.

Kinderen onder de 14 jaar krijgen overigens altijd 100 procent van hun schade vergoed, ongeacht wie schuld heeft.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.
Al onze diensten zijn helemaal gratis.

Busongeluk als buschauffeur

Als buschauffeur betrokken bij een busongeluk? Letselschade opgelopen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een schadevergoeding. Bij een ongeluk met een auto of ander motorvoertuig is het belangrijk om na te gaan wie er schuld heeft aan het ongeluk.
Bij een ongeluk met een fietser of voetganger is het anders. Dan is er altijd sprake van een 50% schadevergoeding aan de fietser of voetganger, als er tenminste sprake is van letselschade bij deze persoon.
Zelfs als u voor een deel schuld heeft aan het ongeval kunnen wij voor u een schadevergoeding regelen.
Normaal gesproken is uw werkgever verzekerd tegen ongevallen en kan deze de schade in geval van een ongeluk nooit op u verhalen.

Meer weten of onze gratis juridische hulp inschakelen? Neem dan contact op.

Vertel je verhaal via Whatsapp