Gratis juridische bijstand & advies

Schadevergoeding

De schadevergoeding van uw schade na een ongeval is het uiteindelijke doel in een letselschadezaak. Om de hoogte daarvan goed te kunnen vaststellen is het van belang een goed beeld te krijgen van het opgelopen letsel en andere persoonlijke omstandigheden. Dat alles doen wij, helemaal gratis, voor u.

Voorbeelden van waaruit uw schadevergoeding kan bestaan vindt u helemaal onderaan deze pagina.

Waaruit bestaat mijn schadevergoeding?

De schadevergoeding die u uiteindelijk ontvangt bestaat uit verschillende schadeposten. Allereerst zijn er de kosten die u heeft gemaakt als gevolg van door het ongeval opgelopen letsel. Denk aan het betaalde eigen risico op de zorgverzekering, kosten voor de fysiotherapie, reparatiekosten voor beschadigde materialen als kleding of andere bezittingen. Wellicht heeft u een periode hulp nodig in de huishouding of moet u noodgedwongen met een taxi vervoerd worden. Mocht u een periode niet of minder kunnen werken of – nog erger – volledig arbeidsongeschikt zijn geraakt, dan kunt u ook daar schadevergoeding voor krijgen. Als laatste post is er het smartengeld. Dat is alle immateriële schade die gevolg is van uw ongeval.

Lees meer over smartengeld.

Hoe hoog is mijn schadevergoeding?

Elke schade is anders. Dat geldt dus ook voor de schadevergoeding. De hoogte ervan is afhankelijk van een aantal factoren. Zo is natuurlijk van belang hoe ernstig het letsel is, maar ook of u volledig hersteld bent, wat u (tijdelijk) wel en niet meer kan en welke kosten er verder gemaakt zijn of moeten worden door het ongeval. De schade-expert van Fidelis brengt alle schade in kaart en berekent vervolgens de hoogte van uw schadevergoeding.

Na een ongeluk is het sterk aan te raden om alle kosten die u daardoor maakt te noteren. Erkent de tegenpartij namelijk aansprakelijk te zijn voor het ongeluk, dan moeten die kosten vergoed worden.

Wat doet Fidelis Letselschade om mijn schadevergoeding te regelen?

De expert van Fidelis komt bij u op bezoek om samen met u de schade in kaart te brengen. We bespreken onder meer wat er precies is gebeurd, het letsel dat u heeft opgelopen, uw persoonlijke situatie en alle kosten die u moet maken door het ongeval.
Indien u geheel of nagenoeg hersteld bent van uw letsel, zal onze expert samen met u de schade zo goed mogelijk vaststellen.
Bent u het ermee eens? Dan leggen wij een voorstel voor een schadevergoeding neer bij uw tegenpartij, meestal is dat een verzekeraar. Beide partijen akkoord? Dan kunnen we uw zaak afronden en krijgt u de schadevergoeding zoals afgesproken.

Voorschot op de schadevergoeding?

Meestal bent u tijdens het (eerste) bezoek van onze expert nog niet (volledig) hersteld van uw letsel. In dat geval zal de expert de tot op dat moment opgelopen schade in overleg met u vaststellen en de verzekeraar om een voorschot vragen. Zo wordt uw schade alvast voorlopig gedekt.
Dit alles vindt plaats nadat de tegenpartij de aansprakelijkheid voor uw ongeval heeft erkend, wat betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over eventuele terugbetaling. Zoals wij bij Fidelis altijd garanderen, kost de letselschadezaak u nooit geld.

Geen akkoord?

Mocht de tegenpartij niet akkoord gaan met de door ons voorgestelde schadevergoeding, dan zal Fidelis pogen de tegenpartij te bewegen toch tot betaling over te gaan of samen met u de schadevergoeding bijstellen. Zo nodig kan de aan ons verbonden advocaat ondersteuning bieden.
Fidelis beslist nooit over de hoogte van uw uiteindelijke schadevergoeding zonder dat dit door u is goedgekeurd. Samen met u spreken we af wat voor schadevergoeding we gaan vragen. Als de verzekeringsmaatschappij een tegenbod doet, overleggen we dat aanbod voordat we er op in gaan.

Lees meer over onze werkwijze

Voorbeelden onderdelen schadevergoeding

Voor onderstaande zaken kunt u een schadevergoeding krijgen. Voorwaarde is dat de schade of kosten gerelateerd zijn aan het ongeluk.
Dit is slechts een voorbeeld; in de praktijk zijn er nog veel meer zaken die vergoed kunnen worden.

 • Medische kosten
 • Smartengeld
 • Eigen risico zorgverzekering
 • Niet meer kunnen werken
 • Een opleiding moeten onderbreken
 • Hulp in de huishouding
 • Aanpassingen aan de woning
 • Vervangend vervoer, OV-kosten
 • Benodigde (medische) hulpmiddelen
 • Schade aan bezittingen, kleding, voertuigen
 • Psychische klachten
 • Angst voor dieren, het verkeer, etc.
 • Moeten stoppen met een hobby
Vertel je verhaal via Whatsapp