Gratis juridische bijstand & advies

Verzekeringskwestie: Inzittendenverzekering

Het is in Nederland verplicht en vanzelfsprekend voor alle weggebruikers om met een aansprakelijkheidsverzekering te autorijden. Met een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) is de schade gedekt die jij met jouw auto toebrengt aan anderen. Als aanvulling op deze verplichte autoverzekering kan een verzekerde kiezen voor een All-Risk en/of een inzittendenverzekering. In deze blog leggen wij waarom je een SVI-verzekering het overwegen waard is

Veroorzaker ongeluk

Aangezien een ongeluk in een klein hoekje zit, kan dit iedereen overkomen. Het is daarom raadzaam om een inzittendenverzekering als toevoeging op je autoverzekering te nemen. Een inzittendenverzekering is niet verplicht, maar is wel het overwegen waard. Bij een ongeluk kunnen de ingezeten passagiers de schade verhalen op de WA-verzekering van de bestuurder van de veroorzaker van het ongeval. Indien de bestuurder van het eigen voertuig zelf verantwoordelijk voor het ontstaan van het ongeval komt de schade voor zijn eigen rekening. Ook in dat geval is het raadzaam een inzittendenverzekering af te sluiten.

Keuze in verzekering

Bij de keuze voor een inzittendenverzekering bestaan er twee opties:

1. Ongevallen Inzittendenverzekering (OIV)
Op grond van deze verzekering wordt een vast bedrag (bij letsel afhankelijk van een percentage blijvende invaliditeit) uitgekeerd uitsluitend bij overlijden of blijvende invaliditeit.

2. Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI)
Een dergelijke verzekering, die ook nog wel eens voorkomt als opzittendenverzekering in geval van een scooter of motor, vergoedt de daadwerkelijke (letsel- of overlijdensschade) van én de bestuurder én de passagiers. De SVI-verzekering wordt afgesloten in combinatie met de autoverzekering, net als bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekering. Het maakt voor het recht op een uitkering op grond van de SVI niet uit of de bestuurder van het eigen voertuig of die van het andere bij het ongeval betrokken voertuig verantwoordelijk is voor het ontstaan van het ongeval. Er is dus geen discussie over de aansprakelijkheid. Alle (materiële) schade voortkomend uit het letsel (inclusief smartengeld) of het overlijden van de bestuurder en de inzittenden komt volledig voor vergoeding in aanmerking. De verzekerde dekking op een SVI is meestal 1 miljoen euro en omvat onder meer:

  • letsel- of overlijdensschade
  • schade aan spullen in de auto
  • medische kosten (die niet verzekerd zijn, bijvoorbeeld het eigen risico op de zorgverzekering)
  • verlies aan verdienvermogen (verlies van of achteruitgang in inkomen)
  • studievertraging
  • noodzakelijke woning- of auto-aanpassing
  • huishoudelijke hulp (inclusief mantelzorg)
  • verlies aan zelfwerkzaamheid (als klussen in en rondom de woning niet meer uitvoerbaar zijn)
Voorbeeld

Een voorbeeld uit de (dagelijkse) praktijk:

Een bestuurder en inzittende lopen ernstig letsel op nadat zij aangereden zijn door een automobilist die na het ongeval is doorgereden en niet meer achterhaald kon worden. Er waren ook geen getuigen. Zonder een aanvullende verzekering blijven de bestuurder en de inzittende met hun persoonlijke (letsel)schade zitten. Indien er een SVI-verzekering is afgesloten hebben zowel de bestuurder als de inzittende de mogelijkheid om hun letselschade vergoed te krijgen via de SVI-verzekeraar.

Vertel je verhaal via Whatsapp